HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
 
De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag:
 
  • waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen in ontvangst genomen heeft, mits u een of meer goederen in één bestelling besteld heeft en de goederen uniform geleverd worden.
  • waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de laatste goederen in ontvangst genomen heeft, mits u meerdere goederen in één bestelling besteld heeft en deze afzonderlijk geleverd worden.
  •  waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst genomen heeft, mits u goederen besteld heeft die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (medi GmbH & Co. KG, CEP Kundenservice, Medicusstr. 1, 95448 Bayreuth, e-mail: info@cepsports.com) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat u ontvangt bij uw orderbevestiging. U kunt het modelformulier voor herroeping elektronisch invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van de herroeping. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.


FORMULIER VOOR HERROEPING

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en voeg het bij uw retour.)

Aan: medi GmbH & Co. KG ⋅ CEP ⋅ Medicusstraße 1 ⋅ 95448 Bayreuth ⋅ Germany ⋅info@cepsports.com

Hierbij herroep ik mijn overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen:

- Besteld op:
- Ontvangen op:
- Bestelnr.:
- Naam van de klant:
- Adres van de klant:
- Handtekening van de klant:

- Datum:


GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons aangeboden wordt), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen geretourneerd hebt, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
 
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van de overeenkomst. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verstuurt. De retourzending is voor u gratis, ongeacht de waarde van de bestelling. Voor gratis retourzendingen vanuit Duitsland, gelieve de retourbon te gebruiken die bij de levering is gevoegd. Voor gratis retourzendingen vanuit Oostenrijk, Italië, Frankrijk of Nederland kan het retourformulier eenvoudig worden aangemaakt op het DHL-portaal voor retourzendingen (meer informatie: Verzending & verzendkosten). De verplichting tot het retourneren van de ontvangen goederen moet u binnen 14 dagen na verzending van de herroepingsverklaring, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de goederen, nakomen. De verplichting tot terugbetaling van ontvangen betalingen moet door ons binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring nagekomen worden. Totdat wij de te retourneren goederen ontvangen, hebben wij een retentierecht op de door u betaalde bedragen.
 
U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

UITSLUITINGSREDENEN EN VERVALLING

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:
 
  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is voor de fabricering of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument.
  • voor de levering van goederen die snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum snel overschreden zou worden.
  • voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs overeengekomen is bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
  • voor de levering van kranten of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
 
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten:
 
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, als de verzegeling na levering verwijderd is; voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen.
  • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na levering verwijderd is.
CEP is a brand of medi.