PRIVACYVERKLARING

Wij nemen gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische weergave van de website en het veilige beheer van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde analyse van deze gegevens plaats.
 
Wanneer u gegevens naar ons verstuurt via het contactformulier, dan worden deze gegevens in het kader van de gegevensopslag bewaard op onze servers. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden doorgegeven.
 
Verwerkingsverantwoordelijke:
 
medi GmbH & Co. KG
Department CEP
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
E-Mail: info@cepsports.com

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens prijs te geven om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres en andere informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.
 
Hetzelfde geldt voor het geval dat wij u op uw verzoek informatiemateriaal bezorgen of wanneer wij uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u daar altijd op attent maken. Bovendien slaan wij alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt meegedeeld.
 
Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, verzamelen wij doorgaans alleen de gegevens die nodig zijn om u onze dienst te kunnen bieden. Mogelijk vragen wij u verdere informatie, die u dan evenwel op vrijwillige basis verstrekt. Steeds wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze dienst te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te verwezenlijken.

Opgeslagen gegevens

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • datum en tijdstip van het oproepen
 • naam van het opgeroepen bestand
 • pagina van waaruit het bestand werd opgeroepen
 • toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, enz.)
 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de oproepende computer
 • overgedragen hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ten behoeve de technische veiligheid en vooral het bestrijden van inbraakpogingen op onze webserver, worden deze gegevens door ons opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij echter geen link leggen met individuele personen. De gegevens blijven 21 dagen op onze webserver en 6 maanden op een logserver staan. De gegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen vergelijking plaats met andere gegevensbestanden en de gegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven aan derden.

 

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij mogelijk informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze informatie die in de cookies wordt opgeslagen maakt het mogelijk u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vereenvoudigd. De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het gerechtvaardigde belang volgens artikel 6 lid 1 letter a AVG en voor noodzakelijke cookies het gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn gelegen in de instandhouding van het functioneren en de veiligheid van de website alsmede bescherming tegen misbruik en verbetering van onze diensten.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wenst dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen in ”Cookies weigeren”. De specifieke werkwijze vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan het gebruik van sommige delen van onze website worden beperkt.

Op onze website maken we gebruik van de webservice van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (hierna te noemen: cookiebot.com). We gebruiken de gegevens hiervan om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom zal uw browser eventueel persoonsgegevens doorsturen naar cookiebot.com. 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f AVG alsmede art. 6 lid 1 letter c AVG. 

Ons gerechtvaardigde belang wordt gevormd door het storingsvrij functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen is verwezenlijkt. Meer informatie over de behandeling van de verstrekte gegevens vindt u in de privacyverklaring van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Deze website maakt gebruik van een plug-in van de webanalysedienst van New Relic. Deze dienst wordt aangeboden door New Relic Inc, 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS. De dienst maakt een statistische analyse van de snelheid van de website mogelijk. Via de plug-in ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van de website heeft opgeroepen. Hiervoor verzamelt New Relic systeemgegevens over gebruikte add-ons, browsers, hard- en software en gebruikstijden, zogenoemde applicatiegegevens, waarvoor in uw browser cookies worden geplaatst.  Als u bent ingelogd als gebruiker bij New Relic, kan New Relic het bezoek koppelen aan uw account. Als u geen account hebt bij New Relic, is het voor New Relic alsnog mogelijk om uw IP-adres te achterhalen en op te slaan. Informatie omtrent het doel en de omvang van de gegevensverzameling, evenals omtrent de verwerking en het gebruik van gegevens door New Relic en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruikers, is na te lezen in het privacybeleid van New Relic.

Als u een account hebt bij New Relic en niet wilt dat New Relic op onze pagina's gegevens over u verzamelt die vervolgens worden gekoppeld aan uw lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen bij New Relic, moet u uitloggen bij New Relic voordat u onze pagina's bezoekt.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google met betrekking tot deze tool vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Google Analytics 4

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited, hierna ”Google” genoemd. Google Analytics 4 gebruikt zogenaamde ”cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
 
Wij gebruiken de functie User-ID. Met behulp van de User-ID kunnen wij een unieke, blijvende ID toewijzen aan één of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten analyseren.
 
Wij gebruiken Google Signals. Hierdoor wordt in Google Analytics 4 extra informatie verzameld over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (interesses en demografische gegevens) en kunnen advertenties in remarketingcampagnes op verschillende apparaten aan deze gebruikers worden getoond.
 
In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Als gevolg van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en wordt het daar ingekort. De in het kader van Google Analytics 4 door uw browser verzonden IP-adres wordt volgens Google niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Gebeurtenissen kunnen zijn:
·         Oproepen van pagina's
·         Eerste bezoek aan de website
·         Start van de sessie
·         Uw "klikpad", interactie met de website
·         Scrolls (telkens wanneer een gebruiker tot aan het einde van de pagina scrolt (90%)
·         Klikken op externe links 
·         Interne zoekopdrachten
·         Interactie met video's
·         Downloaden van bestanden
·         Bekeken / aangeklikte advertenties
·         Taalinstelling
 
Daarnaast wordt het volgende geregistreerd:
 
·         Uw locatie (regio) bij benadering
·         Uw IP-adres (in verkorte vorm)
·         Technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
·         Uw internetprovider
·         De referrer-URL (via welke website/via welk reclamemedium u op deze website terecht bent gekomen)
·         User ID 
·         Interesses 
·         Demografische gegevens
 
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. 
 
Google draagt de gegevens uitsluitend aan derden over op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een verwerkingsovereenkomst. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google verzamelde gegevens. De gegevens worden alleen doorgegeven aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
 
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden   automatisch verwijderd. De gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.
 
De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming volgens art.6 lid 1 zin 1 letter a AVG.
 
Daarnaast biedt Google voor de meest voorkomende browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van de door u geopende websites worden verzameld door Google. De add-on meldt JavaScript (ga.js) van Google Analytics 4 dat geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics 4 mag worden verstrekt. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics 4 belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte internetanalysediensten wordt verstrekt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on kunt u vinden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 
Wanneer u onze website via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken, om de tracking door Google Analytics 4 binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is bij wijze van alternatief ook mogelijk voor de bovenstaande browser-add-on. Door te klikken op de link wordt er een opt-out-cookie in uw browser ingesteld, die alleen voor deze browser en dit domein geldt. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.
 
Indien u Google toestemming heeft verleend om uw internet- en appgeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe registreert Google Analytics 4 op onze website in eerste instantie uw Google-geauthenticeerde ID die aan uw Google account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Daarna koppelt Google Analytics 4 uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.
 
Als u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitschakelen.
 
Meer informatie en de privacyrichtlijnen van Google Analytics 4 en Google vindt u via https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en via https://policies.google.com/?hl=de.
 
Meer informatie over de toepassing van “cookies” op onze website en over het uitschakelen ervan vindt u onder “Cookies”.

Indien u Google toestemming heeft verleend om uw internet- en appgeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe registreert Google Analytics op onze website in eerste instantie uw Google-geauthenticeerde ID die aan uw Google account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Daarna koppelt Google Analytics uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.

Als u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitschakelen.

 

Google Ads Conversion-Tracking

Op onze website maken wij gebruik van het online-advertentieprogramma “Google Ads” en in dat kader van conversion tracking (analyseren van bezoekersactiviteiten). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Als u normaliter uw woonplaats heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is bijgevolg de met Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de van toepassing zijnde privacywetgeving. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte levensduur, bevatten geen persoonsgegevens en dienen dus niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog actief is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina bent geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Daardoor kunnen cookies niet via de websites van Ads-klanten gevolgd worden. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld dient voor het maken van conversiestatistieken. Hieruit kunnen wij afleiden hoeveel bezoekers in totaal op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een conversion-trackingtag zijn geleid. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Uw gegevens worden ook verzonden naar de VS. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot aan het moment van intrekking echter onverlet.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

 

Google Doubleclick

Doubleclick by Google is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Daarbij wordt er aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser getoond zijn en welke advertenties geopend zijn. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Via de DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partner-websites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere internetpagina's. Google stuurt de via cookies gegenereerde informatie voor analyse naar een server in de VS en slaat die daar op. 

Google draagt de gegevens uitsluitend aan derden over op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een verwerkingsovereenkomst. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google verzamelde gegevens.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

U kunt daarnaast het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de websites en de verwerking ervan door Google beletten door via de volgende link onder "DoubleClick deactiveren" de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Via deze opt-out kunt u ook de DoubleClick-cookies uitschakelen.

Facebook "Inloggen met Facebook"

Op deze website bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van de dienst “Facebook Login” van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. 

Daarmee kunt u bij ons inloggen via uw bestaande Facebookaccount. Zodra u met uw inloggegevens voor Facebook heeft ingelogd, geeft Facebook aan u door welke gegevens zijn verzonden voor de authenticatie. Naast het authenticatieproces vindt er geen andere koppeling plaats tussen het bij ons aangemaakte account en uw account bij Facebook. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 letter b AVG.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake van de verwerking van uw gegevens conform art. 26 AVG. De bepalingen hiervan kunt u hier lezen

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de mogelijkheden voor uitoefening van uw rechten als betrokkene jegens Facebook Ireland, vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy

Meer informatie over Facebook Login: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/.

 

Facebook Pixel

Op deze website wordt gebruik gemaakt van “Facebook Pixel” van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wij gebruiken Facebook Pixel om u en andere mogelijk geïnteresseerde bezoekers advertenties op Facebook en andere websites te tonen en het effect van onze reclame te kunnen meten. Via Facebook Pixel legt uw browser verbinding met Facebook en wordt er gedurende 180 dagen een cookie geplaatst met de informatie dat u onze website heeft bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt, zodra u heeft ingestemd met het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. Indien u bij Facebook geregistreerd bent, kan Facebook uw bezoek registreren bij uw account. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, art. 6 lid 1 letter a AVG.

U kunt u toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen:
a. via de desbetreffende instelling van uw browser;
b. als ingelogde gebruiker van Facebook via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_
c. door deactivering op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) onder https://thenai.org/.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake van de verwerking van uw gegevens conform art. 26 AVG. De bepalingen hiervan kunt u hier lezen.

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de mogelijkheden voor uitoefening van uw rechten als betrokkene jegens Facebook Ireland, vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy. Specifieke gedetailleerde informatie over Facebook-Pixel en het functioneren ervan vindt u ook in het Helpcentrum van Facebook.

 

Facebook Social Plugins

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de social-media plugins van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Deze herkent u aan de duim-button of het “f”-logo met de blauwe achtergrond.

Als u een webpagina van ons opent met een dergelijke plugin, ontvangt Facebook een bericht dat uw browser deze pagina heeft bezocht. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook uw bezoek aan onze website registreren onder uw Facebookprofiel. Als u reageert via de plugins, bijvoorbeeld door op de “like”-button te drukken of commentaar te plaatsen, wordt ook dat direct doorgegeven aan Facebook. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, art. 6 lid 1 letter a AVG.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake van de verwerking van uw gegevens conform art. 26 AVG. De bepalingen hiervan kunt u hier lezen.

U kunt u toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen:
a. door de desbetreffende keuze te deactiveren op ons consent-managementplatform. 
b. wilt u niet dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct registreert bij uw Facebookprofiel, dan kunt u voorafgaand aan het bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.
c. u kunt het plaatsen van Facebook plugins ook volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, bijv.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de mogelijkheden voor uitoefening van uw rechten als betrokkene jegens Facebook Ireland, vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy. Overige informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsmede http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, plaatst een cookie op het apparaat van een bezoeker om verkopen en/of leads correct vast te leggen. Deze cookie wordt ingesteld door het domein parners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. 

Cookies van affilinet slaan alleen de ID van de bemiddelende partner op en het bestelnummer van het door de bezoeker aangeklikte advertentiemateriaal (banner, tekstlink, enz.). Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van betalingen. Bij het afsluiten van een transactie wordt de partner-ID gebruikt om de te betalen commissie aan de bemiddelende partner toe te kunnen wijzen. 

Meer informatie over het privacybeleid is te vinden op: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

Om het comfort en de kwaliteit van onze service te verbeteren, gebruiken we technologie voor het bijhouden van conversies en retargeting. Beide zijn webservices van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denemarken.

Bijhouden van conversies: Deze website maakt gebruik van het bijhouden van conversies van Adform. De tijdelijke cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker contact heeft met een advertentie die door Adform geplaatst is.

Retargeting: Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie van Adform. Dit maakt het mogelijk om op de websites van onze partners internetgebruikers, die al interesse getoond hebben in onze website en onze producten, met reclame aan te spreken. Het reclamemateriaal wordt tijdens retargeting getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag. Dit is een tijdelijke cookie die na 60 dagen zijn geldigheid verliest.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

Op deze website is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd om ons keurmerk van Trusted Shops, eventueel verzamelde reviews en het aanbod aan Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling te tonen.
Dit dient bij de belangenafweging ter waarborging van ons gerechtvaardigde zwaarder wegende belang bij optimale marketing om veilig kopen mogelijk te maken conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. De Trustbadge en de daarmee verworven diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt in het kader van verwerking door een CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network) ter beschikking gesteld. 

Verdere informatie over gegevensbescherming door Trusted Shops GmbH vindt u hier

Bij het openen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamde server logfile op die ook uw IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, verzonden datavolume en de bezoekende provider (toegangsgegevens) en het bezoek documenteert. De individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabank om eventuele veiligheidsincidenten te analyseren. Uiterlijk 90 dagen na het aanmaken worden de logfiles automatisch verwijderd.

De overige persoonsgegevens worden overgedragen aan Trusted Shops GmbH als u na het plaatsen van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of zich al aangemeld heeft voor het gebruik ervan. De tussen u en Trusted Shops overeengekomen contractuele regeling is van toepassing. Daarvoor worden de persoonsgegevens uit de bestelgegevens automatisch geregistreerd. Of u als koper al geregistreerd bent voor gebruik van een product wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter: uw e-mailadres dat via een algoritme gehasht en versleuteld wordt. Het e-mailadres wordt dan vóór verzending omgezet in een hashwaarde die niet gedecodeerd kan worden door Trusted Shops. Na controle op een match wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk vanwege ons gerechtvaardigde belang en dat van Trusted Shops bij bescherming van de kopers bij concrete bestellingen en transactionele prestatieanalyses conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Meer informatie, ook over het maken van bezwaar, vindt u boven en via de link in de Trustbadge naar de privacyverklaring van Trusted Shops.

Wij maken gebruik van de YouTube-embedfunctie voor het tonen en afspelen van video's van YouTube (hierna te noemen “YouTube”), een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”).

Hierbij wordt de uitgebreide privacymodus toegepast die conform de instellingen van de aanbieder de opslag van de gegevens van de gebruiker pas in gang zet als de video afgespeeld wordt. Zodra een embedded YouTube-video wordt gestart, plaatst YouTube cookies of daarmee vergelijkbare herkenningstechnieken om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens de informatie van YouTube dienen deze onder meer om videostatistieken te genereren, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Aan de YouTube-server wordt doorgegeven welke pagina's u heeft bezocht. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct bij uw account opgeslagen als u een video aanklikt. Als u niet wilt dat YouTube dergelijke gegevens opslaat bij uw profiel, moet u uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens (ook als u niet ingelogd bent) op als gebruikersprofiel en analyseert deze. Dergelijke analyses vinden plaats conform art. 6 lid 1 letter f AVG, op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het vertonen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het afstemmen van de vormgeving van zijn website op de behoefte. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit recht dient u contact op te nemen met YouTube. 

Tegen het analyseren van het gedrag van gebruikers alsmede gerichte reclame door YouTube kunt u via de volgende link bezwaar maken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Op onze website maken we gebruik van de Visual Website Optimizer, een A/B-testtool/webanalyseservice van Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India (hierna 'Wingify'). 

Wingify past cookies toe om uw gebruik van onze website, shops en app te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, shops en app en uw IP-adres worden verzonden naar een server van Wingify in India en daar opgeslagen. Wingify gebruikt deze gegevens in onze opdracht om uw gebruik van de website te analyseren en onze websites aan de hand daarvan te optimaliseren. 

Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u onder deze link: https://help.vwo.com/hc/en-us/articles/360033990873

Details over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u onder de volgende link: https://vwo.com/privacy-policy/

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

emarsys Web Extend-technologie

Wij gebruiken de Web Extend-technologie van emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Strasse 10, 80339 München, Duitsland ("emarsys") op onze website voor de optimalisatie van online en offline nudgeketens (retargeting) om u bij het tonen en verzenden van reclamemateriaal op maat gesneden inhoud aan te bieden.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatst emarsys cookies op uw eindapparaat. De cookies worden gebruikt voor de gepseudonimiseerde identificatie van de websitebezoeker. De verzamelde gegevens omvatten het volgende: browser en zijn versie, besturingssysteem, verwijzende URL, IP-adres (gecodeerd en afgekort), sessie- en cookie-ID's, land, gepseudonimiseerde identificatoren (externe ID's of gecodeerd e-mailadres) in het geval van ingelogde bezoekers, alsook informatie over het surfgedrag (bekeken producten en producten die aan het winkelmandje werden toegevoegd of werden aangekocht).

Uw gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 a) AVG met uw toestemming. De emarsys cookies die na toestemming worden geplaatst, worden na een jaar automatisch verwijderd. 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens met het oog op geïndividualiseerde online reclame op deze website te allen tijde weigeren. 

Voor de opslag van de cookie-informatie maakt emarsys gebruik van Amazon Web Services Inc. als orderverwerker. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven.

Meer informatie over de AVG en Web Extend is te vinden op https://help.emarsys.com/hc/en-us/articles/360005205113-GDPR-and-Web-Extend-all-you-need-to-know en op http://help.emarsys.com/hc/en-us/sections/360001104413-Data-Protection-Compliance .

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze site verwijzen wij u naar de rubriek "Cookies".

Wij gebruiken de dienst Facebook Conversion API die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") om advertenties op Facebook aan u en andere geïnteresseerde gebruikers te tonen en om campagnes te optimaliseren. Hierbij kan Facebook gebruik maken van cookies, web beacons en andere opslagtechnologieën en uw IP-adres en andere informatie verzamelen (zoals e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, stad, staat, postcode en land, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, external ID, client user agent, click ID, browser ID, subscription ID, FB login ID, lead ID). Hier kunt u zien welke gegevens worden gebruikt: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/customer-information-parameters. Op welke wijze Facebook de gegevens voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk meegedeeld en is ons ook niet bekend.

De gegevensverwerking gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Bovendien kunt u uw toestemming intrekken door uw browser dienovereenkomstig in te stellen of als ingelogde gebruiker van het sociale netwerk Facebook op de pagina https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. U kunt zich ook afmelden voor op gebruikers gebaseerde reclame via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (NAI) (http://optout.networkadvertising.org/), via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of via de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld en doorgegeven aan Facebook met behulp van Facebook Conversion API als een zakelijke tool van Facebook, zijn wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Wij hebben met Facebook een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens op grond van art. 26 AVG, waarvan u de voorwaarden hier kunt inzien. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens. De rechten van de betrokkene met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks bij Facebook worden geldend gemaakt, en zullen in geval van een vordering bij ons aan Facebook worden doorgegeven. Meer informatie over welke persoonsgegevens in het kader van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid worden verwerkt, is te vinden op  https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing. De verwerking door Facebook na de doorgifte vindt niet onder gezamenlijke verantwoordelijkheid plaats.

Voor meer informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de manieren waarop u uw rechten als betrokkene jegens Facebook kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

Il nostro sito web/app utilizza il servizio Microsoft Advertising. Microsoft Advertising è un programma di pubblicità online di Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). (“Microsoft”). Utilizziamo il cosiddetto Universal Event Tracking (UET) all'interno del servizio Microsoft Advertising per raccogliere e memorizzare dati su questo sito web/app per finalità di marketing e ottimizzazione. A tal fine, il nostro sito web/app analizza il Suo comportamento di navigazione , ad esempio quali offerte ha visualizzato. A questo scopo Microsoft memorizza un cookie nel Suo browser. Le Sue visite vengono registrate tramite questo cookie. Il cookie viene utilizzato per identificare in modo univoco il Suo browser web e non per identificarLa personalmente. Microsoft tratta i Suoi dati raccolti su questo sito web/app in qualità di unico responsabile del trattamento dei dati. In questo contesto, esiste la possibilità che i Suoi dati vengano trasferiti da Microsoft negli Stati Uniti. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che gli Stati Uniti sono un Paese con un livello di protezione dei dati insufficiente. In questo contesto, esiste in particolare il rischio che i Suoi dati siano trattati da istituzioni/autorità americane a fini di controllo e monitoraggio senza che Lei possa disporre di un adeguato rimedio legale. La base giuridica di questo trattamento dei dati è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR (consenso). Ulteriori informazioni sulla politica di Microsoft in materia di privacy sono disponibili all'indirizzo: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement. Qui è possibile anche far valere i Suoi diritti in quanto interessato nei confronti di Microsoft (ad esempio, il diritto alla cancellazione). La base giuridica per il trattamento dei dati sopra descritto è il consenso previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR (consenso). Lei può disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di Microsoft e quindi revocare il Suo consenso fornito a noi per l'utilizzo del servizio Microsoft Advertising o negare il consenso all'utilizzo di Microsoft Retargeting seguendo il link sottostante: https://choice.microsoft.com/deDE/opt-out 

We gebruiken de webanalyse-service Tracify op onze website, of op delen van onze website om vast te leggen hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers en om de effectiviteit van onze advertentie-/marketing acties te evalueren en te optimaliseren.
Tracify is een webanalyse-service geleverd door Tracify GmbH in München, Duitsland. Tracify GmbH treedt namens ons op als gegevensverwerker op basis van een gegevens verwerkingsovereenkomst in overeenstemming met Art. 28 AVG.
Tracify maakt een analyse van het gebruik van de website en de klantreis mogelijk zonder cookies of andere informatie op het eindapparaat (lees device) van de gebruiker op te slaan, maar uitsluitend op basis van browser- en apparaat informatie, zoals het IP-adres van de gebruiker, de configuratie van de respectievelijke user agent (user agent string), gebruiksgegevens, bestelinformatie, contactgegevens, schermresolutie, geïnstalleerde lettertypen en plugins en de processor van het respectieve apparaat.
De naar Tracify verzonden informatie wordt direct na verzending volledig en onherroepelijk geanonimiseerd, zodat een persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Alleen de geanonimiseerde, geaggregeerde informatie wordt geanalyseerd.
Gegevensverwerking bij het gebruik van Tracify vindt volledig plaats in Duitsland; er is geen gegevensoverdracht naar onveilige derde landen zonder een passend niveau van gegevensbescherming.
De wettelijke basis voor het gebruik van Tracify is ons legitieme belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, in een vraaggerichte vormgeving van de website en in de evaluatie en optimalisatie van onze marketingmaatregelen.

Opgeslagen gegevens

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • datum en tijdstip van het oproepen
 • naam van het opgeroepen bestand
 • pagina van waaruit het bestand werd opgeroepen
 • toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, enz.)
 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • volledig IP-adres van de oproepende computer
 • overgedragen hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ten behoeve de technische veiligheid en vooral het bestrijden van inbraakpogingen op onze webserver, worden deze gegevens door ons opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij echter geen link leggen met individuele personen. De gegevens blijven 21 dagen op onze webserver en 6 maanden op een logserver staan. De gegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen vergelijking plaats met andere gegevensbestanden en de gegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven aan derden.

 

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij mogelijk informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze informatie die in de cookies wordt opgeslagen maakt het mogelijk u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vereenvoudigd. De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het gerechtvaardigde belang volgens artikel 6 lid 1 letter a AVG en voor noodzakelijke cookies het gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 letter f AVG. Onze gerechtvaardigde belangen zijn gelegen in de instandhouding van het functioneren en de veiligheid van de website alsmede bescherming tegen misbruik en verbetering van onze diensten.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wenst dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen in ”Cookies weigeren”. De specifieke werkwijze vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan het gebruik van sommige delen van onze website worden beperkt.

Op onze website maken we gebruik van de webservice van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (hierna te noemen: cookiebot.com). We gebruiken de gegevens hiervan om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom zal uw browser eventueel persoonsgegevens doorsturen naar cookiebot.com. 

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f AVG alsmede art. 6 lid 1 letter c AVG. 

Ons gerechtvaardigde belang wordt gevormd door het storingsvrij functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen is verwezenlijkt. Meer informatie over de behandeling van de verstrekte gegevens vindt u in de privacyverklaring van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Deze website maakt gebruik van een plug-in van de webanalysedienst van New Relic. Deze dienst wordt aangeboden door New Relic Inc, 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS. De dienst maakt een statistische analyse van de snelheid van de website mogelijk. Via de plug-in ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van de website heeft opgeroepen. Hiervoor verzamelt New Relic systeemgegevens over gebruikte add-ons, browsers, hard- en software en gebruikstijden, zogenoemde applicatiegegevens, waarvoor in uw browser cookies worden geplaatst.  Als u bent ingelogd als gebruiker bij New Relic, kan New Relic het bezoek koppelen aan uw account. Als u geen account hebt bij New Relic, is het voor New Relic alsnog mogelijk om uw IP-adres te achterhalen en op te slaan. Informatie omtrent het doel en de omvang van de gegevensverzameling, evenals omtrent de verwerking en het gebruik van gegevens door New Relic en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruikers, is na te lezen in het privacybeleid van New Relic.

Als u een account hebt bij New Relic en niet wilt dat New Relic op onze pagina's gegevens over u verzamelt die vervolgens worden gekoppeld aan uw lidmaatschapsgegevens die zijn opgeslagen bij New Relic, moet u uitloggen bij New Relic voordat u onze pagina's bezoekt.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google met betrekking tot deze tool vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited hierna ”Google” genoemd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ”cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies geproduceerde informatie, bijvoorbeeld het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw bezoek aan de website met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google en daar opgeslagen.

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics met de extensie ""_gat._anonymizeIp"". Uw IP-adres wordt in dit geval door Google al binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, ingekort en daardoor geanonimiseerd.

In uitzonderingsgevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en wordt het pas daar geanonimiseerd.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, volgens eigen verklaringen, in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google. 

Meer informatie over de toepassing van cookies en uw mogelijkheden voor herroeping op onze website vindt u onder “Cookies”.

Daarnaast biedt Google voor de meest voorkomende browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van de door u geopende websites worden verzameld door Google. De add-on meldt JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden verstrekt. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte internetanalysediensten wordt verstrekt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on kunt u vinden via de volgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Wanneer u onze website via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op de link klikken, om de tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is bij wijze van alternatief ook mogelijk voor de bovenstaande browser-add-on. Door te klikken op de link wordt er een opt-out-cookie in uw browser ingesteld, die alleen voor deze browser en dit domein geldt. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Indien u Google toestemming heeft verleend om uw internet- en appgeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe registreert Google Analytics op onze website in eerste instantie uw Google-geauthenticeerde ID die aan uw Google account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Daarna koppelt Google Analytics uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.

Als u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitschakelen.

 

Google Ads Conversion-Tracking

Op onze website maken wij gebruik van het online-advertentieprogramma “Google Ads” en in dat kader van conversion tracking (analyseren van bezoekersactiviteiten). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Als u normaliter uw woonplaats heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is bijgevolg de met Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de van toepassing zijnde privacywetgeving. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte levensduur, bevatten geen persoonsgegevens en dienen dus niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog actief is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina bent geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Daardoor kunnen cookies niet via de websites van Ads-klanten gevolgd worden. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld dient voor het maken van conversiestatistieken. Hieruit kunnen wij afleiden hoeveel bezoekers in totaal op een van onze advertenties hebben geklikt en naar een pagina met een conversion-trackingtag zijn geleid. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Uw gegevens worden ook verzonden naar de VS. De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, geschiedt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot aan het moment van intrekking echter onverlet.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

 

Google Doubleclick

Doubleclick by Google is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Daarbij wordt er aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser getoond zijn en welke advertenties geopend zijn. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Via de DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partner-websites advertenties plaatsen op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere internetpagina's. Google stuurt de via cookies gegenereerde informatie voor analyse naar een server in de VS en slaat die daar op. 

Google draagt de gegevens uitsluitend aan derden over op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een verwerkingsovereenkomst. Google zal uw gegevens in geen geval combineren met andere door Google verzamelde gegevens.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

U kunt daarnaast het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de websites en de verwerking ervan door Google beletten door via de volgende link onder "DoubleClick deactiveren" de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Via deze opt-out kunt u ook de DoubleClick-cookies uitschakelen.

Facebook "Inloggen met Facebook"

Op deze website bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van de dienst “Facebook Login” van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. 

Daarmee kunt u bij ons inloggen via uw bestaande Facebookaccount. Zodra u met uw inloggegevens voor Facebook heeft ingelogd, geeft Facebook aan u door welke gegevens zijn verzonden voor de authenticatie. Naast het authenticatieproces vindt er geen andere koppeling plaats tussen het bij ons aangemaakte account en uw account bij Facebook. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 letter b AVG.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake van de verwerking van uw gegevens conform art. 26 AVG. De bepalingen hiervan kunt u hier lezen

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de mogelijkheden voor uitoefening van uw rechten als betrokkene jegens Facebook Ireland, vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy

Meer informatie over Facebook Login: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/.

 

Facebook Pixel

Op deze website wordt gebruik gemaakt van “Facebook Pixel” van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wij gebruiken Facebook Pixel om u en andere mogelijk geïnteresseerde bezoekers advertenties op Facebook en andere websites te tonen en het effect van onze reclame te kunnen meten. Via Facebook Pixel legt uw browser verbinding met Facebook en wordt er gedurende 180 dagen een cookie geplaatst met de informatie dat u onze website heeft bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt, zodra u heeft ingestemd met het gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. Indien u bij Facebook geregistreerd bent, kan Facebook uw bezoek registreren bij uw account. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, art. 6 lid 1 letter a AVG.

U kunt u toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen:
a. via de desbetreffende instelling van uw browser;
b. als ingelogde gebruiker van Facebook via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_
c. door deactivering op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) onder https://thenai.org/.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake van de verwerking van uw gegevens conform art. 26 AVG. De bepalingen hiervan kunt u hier lezen.

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de mogelijkheden voor uitoefening van uw rechten als betrokkene jegens Facebook Ireland, vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy. Specifieke gedetailleerde informatie over Facebook-Pixel en het functioneren ervan vindt u ook in het Helpcentrum van Facebook.

 

Facebook Social Plugins

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de social-media plugins van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Deze herkent u aan de duim-button of het “f”-logo met de blauwe achtergrond.

Als u een webpagina van ons opent met een dergelijke plugin, ontvangt Facebook een bericht dat uw browser deze pagina heeft bezocht. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook uw bezoek aan onze website registreren onder uw Facebookprofiel. Als u reageert via de plugins, bijvoorbeeld door op de “like”-button te drukken of commentaar te plaatsen, wordt ook dat direct doorgegeven aan Facebook. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, art. 6 lid 1 letter a AVG.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid ter zake van de verwerking van uw gegevens conform art. 26 AVG. De bepalingen hiervan kunt u hier lezen.

U kunt u toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen:
a. door de desbetreffende keuze te deactiveren op ons consent-managementplatform. 
b. wilt u niet dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct registreert bij uw Facebookprofiel, dan kunt u voorafgaand aan het bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.
c. u kunt het plaatsen van Facebook plugins ook volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, bijv.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de mogelijkheden voor uitoefening van uw rechten als betrokkene jegens Facebook Ireland, vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy. Overige informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsmede http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, plaatst een cookie op het apparaat van een bezoeker om verkopen en/of leads correct vast te leggen. Deze cookie wordt ingesteld door het domein parners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. 

Cookies van affilinet slaan alleen de ID van de bemiddelende partner op en het bestelnummer van het door de bezoeker aangeklikte advertentiemateriaal (banner, tekstlink, enz.). Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van betalingen. Bij het afsluiten van een transactie wordt de partner-ID gebruikt om de te betalen commissie aan de bemiddelende partner toe te kunnen wijzen. 

Meer informatie over het privacybeleid is te vinden op: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

Om het comfort en de kwaliteit van onze service te verbeteren, gebruiken we technologie voor het bijhouden van conversies en retargeting. Beide zijn webservices van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denemarken.

Bijhouden van conversies: Deze website maakt gebruik van het bijhouden van conversies van Adform. De tijdelijke cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker contact heeft met een advertentie die door Adform geplaatst is.

Retargeting: Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie van Adform. Dit maakt het mogelijk om op de websites van onze partners internetgebruikers, die al interesse getoond hebben in onze website en onze producten, met reclame aan te spreken. Het reclamemateriaal wordt tijdens retargeting getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag. Dit is een tijdelijke cookie die na 60 dagen zijn geldigheid verliest.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”.

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologie van MediaMath, Inc., 4 World Trade Center, 45th Floor, New York, NY 10007. Met behulp van deze technologie kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan bezoekers van de website worden gepresenteerd als onderdeel van het advertentienetwerk van MediaMath.

De browser van de websitebezoeker slaat zogenaamde “cookies” op het gebruikte apparaat op. Deze bevatten een advertentie-ID die 30 dagen geldig is. Op basis van de advertentie-ID kan op gepseudonimiseerde wijze worden geëvalueerd via welk reclamemedium u kennis heeft genomen van CEP Sports en of u een aankoop heeft gedaan. Bovendien kunt u weer worden herkend, wanneer u de website opnieuw bezoekt of in het kader van advertentiecampagnes. Zo kunnen campagne-inhoud en personeelsadvertenties, die betrekking hebben op inhoud die u eerder op andere websites hebt geraadpleegd, specifiek aan u worden gericht.

Informatie over browsertype, besturingssysteem, browsertaal, IP-adres en internetprovider wordt van uw apparaat verzameld om een ​​gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan te maken. Op basis van dit gebruikersprofiel worden relevante advertenties getoond en wordt de aanlevering en rapportage van de advertenties via het MediaMath-platform geoptimaliseerd.

MediaMath verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, enz. waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden.

Als u niet aan deze analyse wilt deelnemen, kunt u de cookie van MediaMath via uw browser deactiveren op https://www.mediamath.com/privacy-policy/#checkOptout. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 a en f AVG.

Meer informatie over het privacybeleid van Mediamath is te vinden op https://www.mediamath.com/privacy-policy/.

Deze website maakt gebruik van prospecting-technologie van Quantcast Corp., San Francisco (HQ), 1-800-293-5706, 795 Folsom Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94107. Met behulp van deze technologie kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan bezoekers van de website worden gepresenteerd.

De browser van de websitebezoeker slaat zogenaamde “cookies” op het gebruikte apparaat op. Deze bevatten een advertentie-ID die 30 dagen geldig is. IP-adressen van de computer die u gebruikt worden alleen in verkorte vorm door Quantcast opgeslagen (gepseudonimiseerd). Quantcast verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, enz. waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Op basis van de advertentie-ID kan echter op gepseudonimiseerde wijze worden geëvalueerd via welk reclamemedium u kennis heeft genomen van CEP Sports en of u een aankoop heeft gedaan. Bovendien kunt u weer worden herkend, wanneer u de website opnieuw bezoekt of in het kader van advertentiecampagnes.

Als u niet aan deze analyse wilt deelnemen, kunt u de cookie van Quantcast via uw browser deactiveren op https://www.quantcast.com/opt-out/. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 a en f AVG.

Meer informatie over het privacybeleid van Quantcast is te vinden op https://www.quantcast.com/privacy/

Op deze website is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd om ons keurmerk van Trusted Shops, eventueel verzamelde reviews en het aanbod aan Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling te tonen.
Dit dient bij de belangenafweging ter waarborging van ons gerechtvaardigde zwaarder wegende belang bij optimale marketing om veilig kopen mogelijk te maken conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. De Trustbadge en de daarmee verworven diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt in het kader van verwerking door een CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network) ter beschikking gesteld. 

Verdere informatie over gegevensbescherming door Trusted Shops GmbH vindt u hier

Bij het openen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamde server logfile op die ook uw IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, verzonden datavolume en de bezoekende provider (toegangsgegevens) en het bezoek documenteert. De individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabank om eventuele veiligheidsincidenten te analyseren. Uiterlijk 90 dagen na het aanmaken worden de logfiles automatisch verwijderd.

De overige persoonsgegevens worden overgedragen aan Trusted Shops GmbH als u na het plaatsen van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of zich al aangemeld heeft voor het gebruik ervan. De tussen u en Trusted Shops overeengekomen contractuele regeling is van toepassing. Daarvoor worden de persoonsgegevens uit de bestelgegevens automatisch geregistreerd. Of u als koper al geregistreerd bent voor gebruik van een product wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter: uw e-mailadres dat via een algoritme gehasht en versleuteld wordt. Het e-mailadres wordt dan vóór verzending omgezet in een hashwaarde die niet gedecodeerd kan worden door Trusted Shops. Na controle op een match wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk vanwege ons gerechtvaardigde belang en dat van Trusted Shops bij bescherming van de kopers bij concrete bestellingen en transactionele prestatieanalyses conform art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Meer informatie, ook over het maken van bezwaar, vindt u boven en via de link in de Trustbadge naar de privacyverklaring van Trusted Shops.

Wij maken gebruik van de YouTube-embedfunctie voor het tonen en afspelen van video's van YouTube (hierna te noemen “YouTube”), een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”).

Hierbij wordt de uitgebreide privacymodus toegepast die conform de instellingen van de aanbieder de opslag van de gegevens van de gebruiker pas in gang zet als de video afgespeeld wordt. Zodra een embedded YouTube-video wordt gestart, plaatst YouTube cookies of daarmee vergelijkbare herkenningstechnieken om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens de informatie van YouTube dienen deze onder meer om videostatistieken te genereren, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Aan de YouTube-server wordt doorgegeven welke pagina's u heeft bezocht. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct bij uw account opgeslagen als u een video aanklikt. Als u niet wilt dat YouTube dergelijke gegevens opslaat bij uw profiel, moet u uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens (ook als u niet ingelogd bent) op als gebruikersprofiel en analyseert deze. Dergelijke analyses vinden plaats conform art. 6 lid 1 letter f AVG, op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het vertonen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het afstemmen van de vormgeving van zijn website op de behoefte. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit recht dient u contact op te nemen met YouTube. 

Tegen het analyseren van het gedrag van gebruikers alsmede gerichte reclame door YouTube kunt u via de volgende link bezwaar maken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Op onze website maken we gebruik van de Visual Website Optimizer, een A/B-testtool/webanalyseservice van Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India (hierna 'Wingify'). 

Wingify past cookies toe om uw gebruik van onze website, shops en app te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website, shops en app en uw IP-adres worden verzonden naar een server van Wingify in India en daar opgeslagen. Wingify gebruikt deze gegevens in onze opdracht om uw gebruik van de website te analyseren en onze websites aan de hand daarvan te optimaliseren. 

Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u onder deze link: https://help.vwo.com/hc/en-us/articles/360033990873

Details over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u onder de volgende link: https://vwo.com/privacy-policy/

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

emarsys Web Extend-technologie

Wij gebruiken de Web Extend-technologie van emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Strasse 10, 80339 München, Duitsland ("emarsys") op onze website voor de optimalisatie van online en offline nudgeketens (retargeting) om u bij het tonen en verzenden van reclamemateriaal op maat gesneden inhoud aan te bieden.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatst emarsys cookies op uw eindapparaat. De cookies worden gebruikt voor de gepseudonimiseerde identificatie van de websitebezoeker. De verzamelde gegevens omvatten het volgende: browser en zijn versie, besturingssysteem, verwijzende URL, IP-adres (gecodeerd en afgekort), sessie- en cookie-ID's, land, gepseudonimiseerde identificatoren (externe ID's of gecodeerd e-mailadres) in het geval van ingelogde bezoekers, alsook informatie over het surfgedrag (bekeken producten en producten die aan het winkelmandje werden toegevoegd of werden aangekocht).

Uw gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 a) AVG met uw toestemming. De emarsys cookies die na toestemming worden geplaatst, worden na een jaar automatisch verwijderd. 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens met het oog op geïndividualiseerde online reclame op deze website te allen tijde weigeren. 

Voor de opslag van de cookie-informatie maakt emarsys gebruik van Amazon Web Services Inc. als orderverwerker. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven.

Meer informatie over de AVG en Web Extend is te vinden op https://help.emarsys.com/hc/en-us/articles/360005205113-GDPR-and-Web-Extend-all-you-need-to-know en op http://help.emarsys.com/hc/en-us/sections/360001104413-Data-Protection-Compliance .

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze site verwijzen wij u naar de rubriek "Cookies".

Wij gebruiken de dienst Facebook Conversion API die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") om advertenties op Facebook aan u en andere geïnteresseerde gebruikers te tonen en om campagnes te optimaliseren. Hierbij kan Facebook gebruik maken van cookies, web beacons en andere opslagtechnologieën en uw IP-adres en andere informatie verzamelen (zoals e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam, stad, staat, postcode en land, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, external ID, client user agent, click ID, browser ID, subscription ID, FB login ID, lead ID). Hier kunt u zien welke gegevens worden gebruikt: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters/customer-information-parameters. Op welke wijze Facebook de gegevens voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk meegedeeld en is ons ook niet bekend.

De gegevensverwerking gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Bovendien kunt u uw toestemming intrekken door uw browser dienovereenkomstig in te stellen of als ingelogde gebruiker van het sociale netwerk Facebook op de pagina https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. U kunt zich ook afmelden voor op gebruikers gebaseerde reclame via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (NAI) (http://optout.networkadvertising.org/), via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of via de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Voor zover persoonsgegevens worden verzameld en doorgegeven aan Facebook met behulp van Facebook Conversion API als een zakelijke tool van Facebook, zijn wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Wij hebben met Facebook een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens op grond van art. 26 AVG, waarvan u de voorwaarden hier kunt inzien. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens. De rechten van de betrokkene met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks bij Facebook worden geldend gemaakt, en zullen in geval van een vordering bij ons aan Facebook worden doorgegeven. Meer informatie over welke persoonsgegevens in het kader van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid worden verwerkt, is te vinden op  https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing. De verwerking door Facebook na de doorgifte vindt niet onder gezamenlijke verantwoordelijkheid plaats.

Voor meer informatie over de wijze waarop Facebook persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de manieren waarop u uw rechten als betrokkene jegens Facebook kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

Verdere informatie

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst van emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Duitsland.

Wij maken gebruik van het zogenaamde dubbele opt-insysteem, d.w.z. de nieuwsbriefdienst wordt pas geactiveerd nadat u dit uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd.

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail en vragen u om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief slaan we de datum van aanmelding op. Verdere gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze opslag is uitsluitend bedoeld als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van uw e-mailadres om u zonder uw medeweten of toestemming aan te melden voor de nieuwsbrief. De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief worden ingevoerd is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a) AVG).

Indien u uw toestemming hebt gegeven, zullen wij de verzamelde voorkeuren op basis van het pseudonieme gebruikersprofiel gebruiken voor de inhoud en vormgeving van de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt door emarsys uitsluitend gecombineerd met het gebruikersprofiel met het oog op de verzending van gepersonaliseerde nieuwsbrieven. Er vindt geen verdere evaluatie of ander gebruik plaats.

Daarnaast biedt emarsys verschillende analysemogelijkheden over hoe de verstuurde nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, bijv. naar hoeveel gebruikers een e-mail werd verstuurd, of e-mails werden geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail uit de lijst hebben uitgeschreven. Deze analyses hebben echter alleen betrekking op de betreffende groep en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met toekomstige werking herroepen, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast. De gegevens die u ons hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u zich hebt uitgeschreven. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij emarsys is te vinden op: https://help.emarsys.com/hc/en-us/sections/360001104413-Data-Protection-Compliance .

 

Directe e-mailreclame naar bestaande klanten
Nadat u goederen hebt gekocht, kunnen wij u – ongeacht of u al dan niet op onze nieuwsbrief bent geabonneerd – reclame voor soortgelijke producten sturen naar het e-mailadres dat u bij een eerdere aankoop hebt gebruikt.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om bij bestaande klanten reclame te maken voor onze producten (rechtsgrondslag: art. 7, lid 3 Duitse Wet oneerlijke handelspraktijken; art. 6, lid 1, regel 1, punt f) AVG).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking en u afmelden voor onze directe e-mailreclame door te klikken op de link "unsubscribe" of "afmelden" in onze reclame-e-mails.

Voor elke klant die zich registreert, stellen wij een met een wachtwoord beveiligde directe toegang in tot de bij ons opgeslagen gegevens (klantaccount). Hier kunt u gegevens over uw voltooide, geopende en recent verzonden bestellingen bekijken en uw adresgegevens beheren. U verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik.
Met de functie 'Ingelogd blijven' willen we uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u onze diensten gebruiken zonder telkens opnieuw in te loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren als bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden of als u een bestelling wilt plaatsen. We raden u aan deze functie niet te gebruiken als de computer door meerdere gebruikers gebruikt wordt. Houd er rekening mee dat de functie 'Ingelogd blijven' niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies automatisch na elke sessie verwijdert.

 

Wij maken gebruik van reCaptcha, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna te noemen “Google”).

Deze check dient om te controleren of de invoer plaatsvindt door een mens of via ongeoorloofde automatische procedures. Hierbij worden het IP-adres en eventuele andere door Google voor reCAPTCHA benodigde gegevens verzonden naar Google. Indien hiervoor om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverwerkingsprocessen die reeds hebben plaatsgevonden onverlet. 

Voor het overige vindt het gebruik conform artikel 6 lid 1 letter f AVG plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de vaststelling van de individuele eigen verantwoordelijkheid op internet en het vermijden van misbruik en spam. Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigde belang, kunt u er te allen tijde bezwaar tegen maken voor de toekomst.  Indien op deze website IP-anonimisering geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en wordt het daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te analyseren. De in het kader van reCaptcha door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor deze gegevens gelden de afwijkende privacybepalingen van het Google-concern.

Meer informatie en de privacyrichtlijnen van Google vindt u via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Meer informatie over de toepassing van cookies op onze website vindt u onder “Cookies”. 

 

Om onze klanten een breed scala aan betalingsmogelijkheden te kunnen bieden, controleert ons bedrijf bij het afsluiten van overeenkomsten regelmatig de kredietwaardigheid en, in bepaalde gevallen waarin er sprake is van een gerechtvaardigd belang, ook de kredietwaardigheid van bestaande klanten. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Duitsland, van wie wij de nodige gegevens ontvangen. Hiervoor geven wij uw naam en contactgegevens door aan Creditreform Boniversum GmbH. Informatie overeenkomstig artikel 14 van de EU-verordening inzake gegevensbescherming over de gegevensverwerking door Creditreform Boniversum GmbH is hier te vinden:  https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/for-consumers-information-under-eu-gdpr/?lang=en.
 
Wij geven uw gegevens alleen door als u tijdens het bestelproces akkoord gaat met de controle van uw gegevens. Rechtsgrondslag voor de verzending is uw toestemming (art. 6, 1a). Indien u niet akkoord gaat met deze controle, geven wij uw gegevens niet door aan Creditreform Boniversum GmbH en kunnen wij u tegelijkertijd niet de betalingsmethode 'Factuur' voor uw bestelling aanbieden. 

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstverlener. Betalingen worden afgewikkeld via zogenaamde PayPal-accounts. Dit zijn virtuele particuliere of zakelijke accounts. Daarnaast bestaat bij PayPal de mogelijkheid virtuele betalingen af te wikkelen via creditcards indien de gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt via een e-mailadres beheerd en daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal biedt de mogelijkheid zowel online betalingen te verrichten aan derden als betalingen te ontvangen. PayPal verzorgt daarnaast trusteefuncties en biedt diensten op het gebied van kopersbescherming.

PayPal wordt in Europa geëxploiteerd door PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Indien de koper tijdens het bestelproces in onze webshop “PayPal” selecteert voor de betaling, worden zijn gegevens automatisch overgedragen aan PayPal. Via deze keuze gaat de koper akkoord met de overdracht van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de betaling. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u.

De van toepassing zijnde privacybepalingen van PayPal vindt u via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Sofort Banking wordt geëxploiteerd door SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland. Privacyverklaring: https://documents.sofort.com/sue/datenschutzhinweise/

SOFORT GmbH maakt deel uit van de Klarna Group. Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; website: https://www.klarna.com/de/; privacyverklaring: https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Sofort Banking is een betaaldienst waarmee producten en diensten betaald kunnen worden via internet. Sofort Banking is een technische procedure waarmee webshophouders direct bevestigingen van betaling ontvangen. Dit stelt webshophouders in de gelegenheid producten, diensten of downloads direct na de bestelling te leveren aan de klant. 

Indien de koper tijdens het bestelproces in onze webshop “Sofort Banking” selecteert voor de betaling, worden zijn gegevens automatisch overgedragen aan Sofort. 

De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Bij de afwikkeling van de aankoop via Sofort Banking verstuurt de klant de volgende gegevens: naam, rekeningnummer, bankcode, kenmerk, bedrag, datum. Sofort Banking voert vervolgens aanvullende technische controles uit. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Sofort GmbH.

De webshophouder ontvangt dan automatisch bericht over uitvoering van de financiële transactie. De verzending van de gegevens dient voor het afwikkelen van de betaling en fraudepreventie.

Op onze website bieden wij als betaalopties o.a. Giropay, Paypal, Visa en MasterCard. Aanbieder en technische payment provider voor de afwikkeling van betalingen is Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg, Duitsland (hierna te noemen “Computop”).

Als u betaalt via een van de bovengenoemde betaalopties, registreert Computop verschillende transactiegegevens en geeft deze door aan de bank waar u geregistreerd bent. Behalve de voor de betaling benodigde gegevens registreert Computop ten behoeve van de afwikkeling van de transactie eventueel ook andere gegevens zoals bezorgadres of afzonderlijke items in het winkelmandje.

Computop verifieert de transactie vervolgens met behulp van de daarvoor bij de bank ingestelde authenticatieprocedure. Hierna wordt het te betalen bedrag van uw rekening overgeboekt naar de onze. Wij noch derden krijgen toegang tot uw rekeninggegevens.

De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Details over de betaling via Computop vindt u in de Algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Computop via: https://www.computop.com/de/agb/.

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle dienstverleners die voor ons actief zijn, zijn verplicht de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
 
Telkens wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgestuurd. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden permanent bijgewerkt. Zorg dat u beschikt over de laatste versie.

Indien wij gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerken, beschermen wij deze op grond van een adequaatsheidsbesluit van de Europese Commissie, art. 45 lid 1 AVG of hanteren wij bij de vastlegging van de contractuele verhoudingen met de ontvangers in derde landen de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie conform art. 46 lid 2 letter c AVG.

Wij slaan uw gegevens op

 • indien u heeft ingestemd met verwerking en wel uiterlijk tot u uw toestemming herroept;
 • indien wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst en wel uiterlijk tot het einde van de contractuele relatie met u;
 • indien wij de gegevens gebruiken op grond van een gerechtvaardigd belang en wel zo lang uw belang bij verwijdering of anonimisering niet zwaarder weegt;
 • indien er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, tot aan het eind van de bewaartermijnen.

Rechten van betrokken personen

U hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking en ook een recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen volgens de voorwaarden van het recht inzake gegevensbescherming.

U kunt ons om informatie vragen, of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Wanneer wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u te allen tijde de correctie of aanvulling van deze gegevens van ons vragen.

U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen als we deze onwettig verwerken of als de verwerking onevenredig met uw legitieme beschermingsbelangen interfereert. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen bestaan die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.
 
Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke transactie of wettelijke bewaartermijn bestaat, waardoor wij de gegevens niet mogen verwijderen.
U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken als
 
 • u de juistheid van de gegevens betwist en dit gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens na te gaan,
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een verwijdering weigert en in de plaats daarvan vraagt om het gebruik van de gegevens te beperken,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog steeds nodig hebt om claims in te dienen of juridische rechten te verdedigen, of
 • als u bezwaar hebt ingediend tegen het verwerken van de gegevens.
U kunt ons vragen om u de gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en technisch leesbaar formaat te verstrekken en om u in staat te stellen deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder onze inmenging, mits
 
 • wij deze gegevens verwerken op basis van een toestemming die u hebt verstrekt en die herroepelijk is of om een overeenkomst tussen ons uit te voeren, en
 • deze verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde methoden.
Als het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Als u van mening bent dat wij bij het verwerken van uw gegevens Nederlandse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om eventuele vragen te kunnen ophelderen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.
 
Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaringen te wijzigingen als dit nodig is op basis van nieuwe technologieën. Zorg dat u beschikt over de laatste versie. Als er fundamentele wijzigingen worden aangebracht aan deze privacyverklaring, dan publiceren wij deze op onze website.
 
Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen ons met hun vragen over gegevensbescherming als volgt bereiken:
 

ePrivacy GmbH
vertreten durch Prof. Dr. Christoph Bauer

Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Deutschland

E-Mail: datenschutz@medi.de

 
CEP is a brand of medi.