Algemene voorwaarden 

De huidige, exclusief van toepassing zijnde, algemene voorwaarden (hierna 'AV') zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden via www.cepsports.com (hierna 'onlineshop'/'website'). 
 
Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de onlineshop gebruikt:

1. Preambule

Medi GmbH & Co. KG, Medicusstrasse 1, 95448 Bayreuth, Duitsland (hierna 'medi' / 'wij' / 'ons') is een wereldwijd bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en verkoop van een breed scala aan medische hulpmiddelen, gezondheids-, mode- en sportproducten. De sportproducten worden verkocht onder het merk CEP.
 
De onlineshop wordt beheerd door of namens medi, zodat medi uw contractpartner is bij het sluiten van een overeenkomst via de onlineshop. 

2. Overeenkomst sluiten

2.1. U kunt de vanuit Duitsland opererende onlineshop in uw voorkeurstaal laten weergeven met behulp van de taalkeuze in de kopregel.
 
2.2. De presentatie van de producten in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een onlinecatalogus die de consumenten de producten laat zien, afhankelijk van hun beschikbaarheid.
 
2.3. Voor bestellingen in de onlineshop moet u volledig wettelijk bevoegd zijn of handelen met toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger. Bestellingen voor wederverkoop zijn uitgesloten. U garandeert dat de informatie die u ons verstrekt m.b.t. aanvragen of bestellingen correct en volledig is.
 
2.4.  Door op de knop 'Bestellen tegen betaling' te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in de winkelwagen. Een contract wordt geaccepteerd door een orderbevestiging via e-mail of door de levering van de goederen.

3. Prijzen

3.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en worden vermeld in euro (€). We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 
3.2. Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen op elk moment door medi worden beperkt of beëindigd.
 
3.3. medi is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen. De verzendkosten zijn afhankelijk van het product en de verzendwijze. Meer informatie vindt u hier in de onlineshop (onder de rubriek 'Verzending en verzendkosten'). De verzendkosten worden apart getoond en opgeteld bij het totale bedrag van uw bestelling.

4. Betalingsregelingen

4.1.  De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd in de onlineshop:
 
  • Aankoop op rekening tot een bedrag van max. 200 EUR,
  • kredietkaart,
  • PayPal of
  • SOFORT banking. 
4.2. Bij aankoop op rekening deelt Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland, ons mogelijke adres- en kredietwaardigheidsgegevens mee die daar zijn opgeslagen, inclusief scorewaarden die zijn bepaald op basis van wiskundig-statistische methoden, op voorwaarde dat we ons gerechtvaardigd belang geloofwaardig hebben aangetoond.
 
4.3. Als we naar eigen keuze of wettelijk verplicht zijn om facturen uit te geven of beschikbaar te stellen, behouden we ons het recht voor om elektronische facturen uit te geven of beschikbaar te stellen en stemt u in met deze vorm van facturering.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van medi tot volledige betaling van het totaalbedrag, inclusief verzendkosten.

6. Garantie

6.1. De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing. Voor het overige verlenen wij geen garantie voor de toestand of duurzaamheid van de producten.
 
6.2. Gelieve met de was- en onderhoudsinstructies op de productetiketten rekening te houden. Meer informatie is ook hier te vinden in de onlineshop (onder de rubriek 'Onderhoudsinstructies'). 
 
6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste behandeling van de producten, inclusief behandeling die niet in overeenstemming is met de instructies.

7. Levering

7.1. De goederen worden bezorgd door een pakketdienst of expediteur. medi heeft het recht in gerechtvaardigde gevallen deelleveringen te doen. De goederen zijn tijdens het transport verzekerd door de verzekering van de pakketdienst of expediteur.
 
7.2. Meer informatie, met name over de aangeboden verzendmogelijkheden, vindt u hier in de onlineshop (onder de rubriek 'Verzending en verzendkosten'). 

8. Retouren en herroeping

Praktische informatie, formulieren en instructies:
  • over uw recht op herroeping vindt u hier in de onlineshop (onder de rubriek 'Herroepingsrecht').
  • over uw recht op retouren vindt u hier in de onlineshop (onder de rubriek 'Verzending en verzendkosten').

9. Gebruik van de inhoud van de website

Alle inhoud die beschikbaar wordt gemaakt of wordt weergegeven op de website, inclusief maar niet beperkt tot logo's, symbolen, handelsmerken, teksten, afbeeldingen, foto's, bewegende afbeeldingen, audio-inhoud, illustraties, ontwerpen en software (hierna 'inhoud'), worden beschermd door copyright, auteurs-, database- of handelsmerkrechten of door andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met ons, blijven de onlineshop, de inhoud en alle bijbehorende rechten het exclusieve eigendom van medi of haar licentiegevers.

10. Links 

medi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt gelinkt, noch voor de inhoud of de presentatie ervan. Dit geldt in het bijzonder ook voor illustraties en beschrijvingen van producten die op deze website zijn overgenomen, voor zover deze door fabrikanten of andere derden ter beschikking zijn gesteld.

11. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor alle contractuele verplichtingen is Bayreuth, Duitsland.

12. Wet en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Op koopovereenkomsten is het Duitse recht van toepassing; de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de dwingende toepasselijke wetgeving volgens het recht van het land waar u woonachtig bent of verblijft.
 
De bevoegde rechtbank wordt bepaald door de procedurele regels die van toepassing zijn in het land van de eiser. 
 

13. Overige

13.1. Bescherming van de privacy
 
Aanwijzingen en informatie over uw rechten als betrokkene vindt u hier in de onlineshop (onder de rubriek 'Privacyverklaring').
 
13.2. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
 
Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het gebruik van deze onlineshop en alle koopovereenkomsten tussen u en ons zijn onderworpen aan de actuele versie van de algemene voorwaarden van medi op het moment van uw bestelling via de onlineshop of op de dag van uw bezoek aan de onlineshop. Controleer onze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen.
 
13.3. Scheidbaarheidsclausule
 
Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst moeten in tekstvorm zijn om effectief te zijn. Dit geldt ook voor het sluiten van een eventuele annuleringsovereenkomst. Mocht een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst. In een dergelijk geval verbinden de contractuele partijen zich ertoe de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de economische belangen van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
 
Bayreuth, maart 2020
CEP is a brand of medi.